Segítség a vásárláshoz - Gorenje
bezár
...

Segítség a vásárláshoz

A vásárlás a Gorenje Magyarország Kft. webáruházában könnyű és biztonságos. A következőkben végigvezetjük a vásárlási folyamaton és át tudja tekinteni az adatokat minden lépésnél. Abban az esetben, ha bármilyen problémája akadna, kérjük hívjon minket a +36 (23) 511 813 telefonszámon vagy írjon nekünk a markabolt@gorenje.hu címre, hogy segíthessünk. 

Vásárlás

 1. Válassza ki a terméket és tegye a kosárba a „Kosárba” gombra kattintva
   
 2. Áttekintheti a kosárban lévő termékeket, megváltoztathatja a mennyiségüket és kiveheti őket. Ha új tételeket kíván hozzáadni a kosárhoz, nyomja meg a „Vásárlás” gombot. 
  A kosárhoz hozzáadott tételek ott maradnak a megrendelés befejezéséig, vagy amíg ki nem veszi őket a kosárból. Bármikor visszatérhet a vásárláshoz és adhat hozzá új tételeket, miközben a korábban kiválasztott tételek a kosárban maradnak.
   
 3. Ellenőrizze, hogy meg kívánja-e vásárolni a kosárban lévő tételeket. A tételeket ki lehet venni a kosárból és meg lehet változtatni a mennyiségüket.
   
 4. Ha az összes tétel, amit meg szeretne rendelni, benne van a kosárban, klikkeljen a „Következő lépés” gombra, amely a Gorenje Magyarország Kft. webáruházába való bejelentkezést/regisztrációt jelenti. Ha már regisztrált vagy korábban vásárolt cégünk webáruházában, jelentkezzen be a rendszerbe az e-mail címe és a jelszava felhasználásával. Ha még nem vásárolt a Gorenje Magyarország Kft. webáruházában, tehát nem regisztrált, a rendszer automatikusan regisztrálja Önt az első vásárlását követően. A regisztrációjához és a hozzáféréshez tartozó információkat elküldjük az e-mail címére.   
   
 5. A következő lépés az „Adatbevitel”, amely a szállítási adatok és a fizetési mód beviteléből és áttekintéséből áll. Ezen a ponton a meglévő ügyfelek ellenőrizzék a korábban megadott információkat az elérhetőségről, válasszák ki a fizetési módot és jelezzék, hogy segítette-e vásárlásukat ügynök/szerviz technikus. Új ügyfelek töltsék ki az elérhetőség adatait, válasszák ki a fizetés módját és jelezzék, ha egy ügynök/szerviz technikus segítségével bonyolítják a vásárlást.  
      
 6. Most felülvizsgálhatja és megerősítheti a rendelését. Kérjük, gondosan ellenőrizze a megadott adatokat és a rendelést. Ha van promóciós kódja, kérjük ennél a lépésnél adja meg, hogy a rendszer beszámítsa a kedvezményt. Ha a bevitt adatok megfelelőek, kérjük hagyja jóvá és küldje el a rendelést a „Rendelés jóváhagyása” gombra kattintással. 
     
 7. A rendeléséről, az árumozgásáról emailben küldünk visszaigazolást, illetve tájékoztatást, ez alapján áttekintheti és módosíthatja az összes adatát a „Profilom” menüpontban.
   
 8. A Gorenje Márkabolt csak Magyarország közigazgatási területére végez kiszállításokat, külföldre nem.

Fizetés

 1. A Gorenje Márkaboltban értékesített termékekről a Teher-Pakk Bt. állítja ki a számlát
 2. Átutalásos fizetés: ez mindig előre utalást jelent, az összegnek a Teher-Pakk Bt. bankszámlájára való beérkezését követően a megrendelt tételeket a számlázási címre fogják szállítani. A kiszállítás előtt a márkabolti kollégák telefonon felveszik a kapcsolatot Önnel adat- és szállítási időpont egyeztetés céljából.
   
 3. Utánvét: akkor célszerű ezt a fizetési módot igénybe venni, ha a megrendelt tételekért a szállításkor kíván fizetni. Mivel az ilyen fizetés csak készpénzzel lehetséges, Önnek jelen kell lennie a szállításkor, rendelésének értékétől függetlenül. Ebben az esetben is felvesszük Önnel a kapcsolatot telefonon adat- és szállítási időpont egyeztetés céljából.

Visszafizetés

 1. Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni az markabolt@gorenje.hu e-mail címen. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.
   
 2. Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.
   
 3. A Forgalmazó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.
   
 4. A Forgalmazó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
   
 5. Amennyiben megrendelése során élni kíván a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával és el szeretné olvasni a törvény szövegét, kattintson ide. Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg Vevőszolgálatunkat az markabolt@gorenje.hu e-mail címen.

Jótállási feltételek

Jótállás és szavatosság fogalma, határideje

Jótállási (garanciális) vagy szavatossági felelőssége keretében a gyártó és/vagy forgalmazó a termék használata során kiderülő rejtett gyári hibáért vállal felelősséget miszerint azt díjmentesen kijavítja, illetve szükség esetén a terméket kicseréli. (A kétféle felelősségi forma a bizonyítási kötelezettségben tér el egymástól.) A 151/2003.(IX.22.) Korm. rendelet (R.) 2.§ /1/ bekezdése értelmében tartós fogyasztási cikkekre a kötelező jótállás egy év (12 hónap), de a gyártó / forgalmazó ennél többet is vállalhat. A Gorenje gyár háztartási nagyberendezéseinek műszaki színvonala, megbízhatósága lehetővé teszi a 36 (háztartási nagygépekre) illetve 24 (háztartási kisgépekre) hónapos jótállási határidő vállalását. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk.) 308/a §.-a értelmében tartós fogyasztási cikkekre a szavatossági igény érvényesíthetőségének határideje a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 év, ami Gorenje nagyberendezésnél megegyezik a jótállási idővel.

Jótállás (szavatosság) kezdete és megszűnése

A jótállási határidő a terméknek a vásárló részére történt átadásával (gáztűzhely esetében a szakszerviz általi üzembehelyezéssel) kezdődik. Megszűnik a jótállási felelősség a határidő lejáratakor, illetve a kizáró feltételek valamelyikének kiderülése esetén.

Ki érvényesíthet jótállási igényt?

Jótállási igényt a termék tulajdonosa (jogosult) érvényesíthet függetlenül attól, hogy az magánszemély (fogyasztó) vagy gazdasági társaság.

A fogyasztó jótálláson alapuló jogai

A termék meghibásodása esetén a Ptk. 306.§ /1/ bekezdése alapján a jogosult a hiba jellegétől függően elsősorban kijavítást, vagy cserét kérhet. Amennyiben egyik sem lehetséges, úgy kérhet árleszállítást, vagy elállhat a szerződéstől, azaz a termék visszavásárlását követelheti. Jelentéktelen hiba miatt azonban elállásnak nincs helye. Amennyiben a forgalmazó és/vagy szerviz úgy ítéli meg, hogy a csere, vagy visszavásárlási igény nem megalapozott a jogosult polgári peres úton kísérelheti meg igényét érvényesíteni. Ha a jogosult egyben fogyasztó, úgy fordulhat Békéltető Testülethez is.

Ha a berendezés működésében olyan jelentős hibát észlel, ami a rendeltetésszerű használatot akadályozza és ezt a R.7.§-a értelmében a vásárlástól (gáztűzhelynél az üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül a vásárlás helyén jelzi, úgy lehetséges a termék cseréje. Ha azonban a forgalmazó/ szerviz nem látja megalapozottnak a meghibásodás tényét, illetve a hiba garanciális jellegét vitatja, úgy a bizonyításig a cserét felfüggeszti. Az eredeti csomagolásban történő visszaszállítás a vásárló feladata.

A termék meghibásodása miatti kárigény (pl. hűtőgép üzemképtelensége miatt megromlott élelmiszer ára) érvényesítése – megegyezés híján – polgári peres úton kísérelhető meg. A jótállás nem érinti a fogyasztónak a Ptk. és más törvényekből eredő jogait.

Jótállási felelősséget kizáró feltételek

Megszűnik a jótállási felelősség, ha a forgalmazó és/vagy szerviz bizonyítja, hogy a hiba a nem rendeltetésszerű használat, szabálytalan (nem feljogosított szerviz által történt) gázkészülék üzembehelyezés, elemi csapás (villámcsapás, túlfeszültség, robbanás stb.) helytelen szállítás, tárolás, kezelés miatti fizikai károsodás következménye továbbá a terméket arra illetéktelen próbálta megjavítani, átalakítani.

Nem tartozik a jótállási felelősség keretébe a természetes elhasználódás, vízkövesedés, nem megfelelő feszültség (víz-, gáznyomás), a használati-kezelési utasításban előírt időszakos karbantartás, tisztítás elmulasztása miatti meghibásodás sem, de a javítást - amennyiben nincs jelenetős szerkezeti károsodás - a szerviz fizetőben vállalja.

Jótállási bizonylatok

Az igényérvényesítés alapbizonylata jelen Jótállási jegy (R.4.§). Háztartási nagyberendezésnél további bizonylat a gyár által a csomagolásban elhelyezett - a berendezés pontos gyártási adatait, szervizköltség elszámolására hivatott szelvényeket tartalmazó - egyedi garancialap és a számla, mivel vitás esetben a tulajdonjog és a vásárlás időpontja hiteltérdemlően csak ezzel igazolható. Mindhármat kérjük a jótállás időtartama alatt megőrizni, mert pótlásuk nem lehetséges.

Igényérvényesítés helye és módja

Jótállási igényét a vásárlás helyén vagy a felsorolt garanciális szervizek valamelyikében lehet érvényesíteni. A javítási határidő lerövidítése érdekében azonban célszerű a lakóhelyhez (üzemeltetési címhez) legközelebbi szervizhez fordulni. A hibabejelentés történhet telefonon, E-mailben, vagy levélben. Tekintettel arra, hogy R.6.§ /1/ bekezdése szerint a 10 kg-nál nagyobb tömegű (vagy tömegközlekedési eszközön nem szállítható) berendezést a helyszínen kell megjavítani, így a szerviz, egyeztetett időpontban a helyszínre megy. Ha helyben nem tudja megjavítani, úgy az oda-vissza szállítást saját költségén oldja meg. A szerelő a javításról munkalap másolati példányt ad át, amelyet célszerű a jótállás időtartama alatt megőrizni. A javítás során csak új alkatrész építhető be.

A 49/2003.(VII.30.) GKM rendelet 4.§-ának megfelelően, - különösen háztartási nagyberendezés esetében - a szerviz mindent megtesz annak érdekében, hogy a javítást 15 napon belül, jelentős kényelmetlenség okozása nélkül elvégezze. A határidő kismértékű túllépése nem indokolja a csereigényt.

A vásárló jótállással kapcsolatos teendői

 • Gázkészülék esetén, saját költségre történő üzembe helyezés elvégeztetése a jegyzékben szereplő, erre feljogosított szervizzel. (Villamos nagyberendezéseknél ez szintén ajánlott.)
 • A Ptk. 309.§-a értemében a jótállási idő alatt a felfedezett hiba haladéktalan,(de legfeljebb 2 hónapon belüli) bejelentése a forgalmazónak, vagy a szerviznek, mert a késedelmes közlésből eredő kárért a forgalmazó nem felelős.
 • A használati-kezelési utasításban foglaltak megismerése, betartása különös tekintettel a karbantartásra.

A forgalmazó és/vagy szerviz jótállással kapcsolatos feladatai

 • A jótállási bizonylatok pontos kitöltése és átadása.
 • A bejelentett hiba lehetőség szerint 15 napon belüli kijavítása.
 • Vitás esetben a GKM rendelet 3.§-a szerinti jegyzőkönyv felvétele és a minőségi kifogás szabályszerű intézése.

Eljárás vita esetén

Amennyiben a berendezés működésével, vagy a javítás minőségével kapcsolatban vita merül fel a forgalmazó / szerviz és a vásárló között, úgy a GKM rendelet 3.§-a szerinti jegyzőkönyv felvételén túl a szerviz álláspontjáról szakvéleményt készít, amelyből egy példányt átad a vásárlónak. Ha a vásárló nem ért egyet a benne foglaltakkal jogában áll a terméket saját költségén független vizsgáló intézettel (szakértővel) megvizsgáltatni. Számára kedvező szakvélemény esetén fordulhat Békéltető Testülethez (amennyiben fogyasztó) illetve igényét polgári perben érvényesítheti.

Tisztelt Vásárló! Örülünk annak, hogy olyan tartós fogyasztási cikket vásárolt, amelyre cégünk vállal jótállást. Biztosak vagyunk abban, hogy termékünkkel elégedett lesz és ritkán kényszerül majd a szerviz segítségét igénybe venni.

Szállítási és fizetési feltételek

1. A Gorenje Áruházban kiválasztott és megrendelt termékeket a Vevő a visszaigazolásban jelzett és vevővel elektronikus úton egyeztetett időpontban veheti át. Lehetősége van továbbá arra is, hogy megrendelését a forgalmazó üzletében személyesen vegye át. A csomagolási költségeket nem számoljuk fel, a szállítási költség azonban bizonyos esetekben a Vevőt terheli.

A szállítás határideje a megrendeléstől számított 72 óra, amennyiben az adott modell van készleten. A kiszállítás díja készülékenként nettó 2500 Ft Budapest területére (háztartási kisgépek esetében nettó 1500 Ft). Budapest közigazgatási határán kívüli szállítás esetén a házhozszállítás díja készülékenként nettó 4500 Ft, 4 vagy több készülék esetén fix nettó 14 500 Ft.

A termékek személyes átvétele a forgalmazó üzleteiben lehetséges.

2. Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

Biztonság

A vásárlás és a fizetési folyamat alatt a Gorenje Magyarország Kft. biztosítja a személyes információk és adatok, valamint a vásárlás biztonságát, és védelmet nyújt a visszaélések ellen. Megfelelő technológiai és szervezeti eszközöket alkalmaz a személyes adatok, a megrendelések és a fizetés biztonsága érdekében.

A Vevő a saját rendszeréhez való hozzáféréséért felelős, valamint az adatok és a jelszavak védelméért. A Vevő garantálja az összes rendelkezésre bocsátott információ pontosságát és hitelességét, és felelős minden -nál felmerült kárért, amely a pontatlan vagy hamis adatok következtében keletkeztek.