Általános Szerződési Feltételek - Gorenje
bezár
...

Általános Szerződési Feltételek

I. Általános tudnivalók

I.1. A jelen Általános Szerződési Feltétel hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a gorenje.hu webcímen található elektronikus piactéren keresztül történik. 

I.2. Szolgáltatásunkat minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a sikeres regisztrációt elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.  

I.3. Ügyfélszolgálat: 

I.3.1 Üzemeltető ügyfélszolgálata

Gorenje Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely és levelezési cím: 2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/b.

Telefon: (+36 23) 511-820

Országos egységes ügyfélszolgálati telefonszám: (+36 1) 677-7699
Telefax: (+36 23) 511-829

E-mail: info@gorenje.hu, ugyfelszolgalat@gorenje.hu 

I.3.2 Szolgáltató ügyfélszolgálata

Teher Pakk Fuvarozási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely cím: 2091 Etyek, Kossuth utca hrsz. 0405/2   

Levelezési cím 2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/b.

Telefon: (+36 23) 511-813
Telefax: (+36 23) 511-814

E-mail: markabolt@gorenje.hu 

I.4. Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy az egységes országos ügyfélszolgálatot csupán technikai kérdésekkel (pl. szoftver hibás működésével kapcsolatos fogyasztói kifogások esetén) keressék. Amennyiben kérdésük, kifogásuk a megrendelt termékkel kapcsolatos, abban az esetben kérdésüket vagy igényük érvényesítését közvetlenül a termék forgalmazójánál (Gorenje Magyarország Kft.)  tehetik fel, illetve velük szemben érvényesíthetik.

I.5. A termékek és technikai paraméterei előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak. A képek némileg eltérhetnek a valóságtól. A webáruházban szereplő adatok a gyártó információi alapján, annak jóváhagyásával szerepelnek. Műszaki változás joga fenntartva

Az oldal feltöltésekor keletkezett esetleges hibákért, a műszaki adatok és képek pontatlanságáért felelősséget nem vállalunk, azokért szíves elnézést kérünk. Az ez irányú felhasználói, vevői jelzéseket köszönettel vesszük.

II. Regisztráció

A regisztrációval kapcsolatban kérjük olvassa el a Felhasználói fiók létrehozása című részt!

III. Böngészés, keresési lehetőségek

A Gorenje áruház teljes kínálatában való keresés indítására a fejlécben található KERESÉS beviteli mezője használható.

Használata:
A kereső motor segít, ha nem tudjuk a pontos címet vagy elgépeljük a kifejezést. A találati listát mindig a keresett szavakhoz legközelebb álló tételekkel kezdjük el, amely tehát a leginkább megegyező az indított keresésre. Ne használjuk a szóköz billentyűt a típusmegnevezés beírásakor.

IV. A megrendelés

IV.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat és a használatukkal járó veszélyekről szóló tájékoztatást a konkrét árucikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért az adott termék forgalmazója a felelős.

IV.2. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza az ÁFÁ-t is. Az árak a forgalmazó árlistájából származnak, azok valóságtartalmáért az üzemeltetők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

IV.3. A Gorenje Áruház oldalain közzétett árak változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja.

IV.4. A mennyiben adatbeviteli hiba, illetve tévedés miatt a weboldalon megadott ár nyilvánvalóan téves, vagy hibás a Szolgáltató nem köteles az adott terrméket a téves, vagy hibás áron értékesíteni és jogosult felajánlani a Vevőnek a Szolgáltató általa meghatározott vételáron történő vásárlást. Nyilvánvalóan téves, vagy hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan az irreális ár ami a termék közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér, vagy esetleges rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os vagy 1 Ft-os ár, vagy egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár. A Vevő az így meghatározott vételáron nem köteles a Terméket megvásárolni, ebben az esetben a Vevő korábbi megrendelését a Szolgáltató és a Vevő közösen megszűntnek tekintik és a Vevőnek az esetlegesen már megtörtént kiszállításból eredő költségeket nem kell megtérítenie. 

IV.5. Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

IV.6. A megrendelést csak sikeres regisztráció esetén és csak akkor áll módunkban elfogadni, ha vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért az Üzemeltetőt és a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

IV.7. A Szolgáltató a Vevő ajánlatának megérkezését követően köteles Vevő részére a vásárlást elektronikus úton visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vevő részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik.

V. Szállítási és fizetési feltételek

VÁLTOZÁS:
2020.03.18-tól szállító kollégáink a megrendelt termékeket a lakás/ház ajtajáig viszik!

- A termékeket nem bontják ki, a Vásárló a szállítást követően köteles meggyőződni a készülék sértetlenségéről 72 órán belül!
- Az átvétel igazolását a Vásárlók saját tollukkal írják alá.

- Utánvéttel történő fizetés esetén a pénz leszámolása után az átadása borítékban, átlátszó tasakban történjen, a minél kevesebb pénzzel való érintkezés miatt javasoljuk a pontos összeg előkészítését.

- Kollégáink kizárólag fertőtlenített, tiszta cserekészüléket hoznak el, melyet szintén az ajtón kívül vesznek át!

1. A Gorenje Áruházban kiválasztott és megrendelt termékeket a Vevő a visszaigazolásban jelzett és Vevővel elektronikus úton egyeztetett időpontban veheti át. Lehetősége van továbbá arra is, hogy megrendelését a Szolgáltató üzletében személyesen vegye át. A csomagolási költségeket nem számoljuk fel, a szállítási költség azonban bizonyos esetekben a Vevőt terheli.

A szállítás határideje a megrendeléstől számított 72 óra, amennyiben az adott modell van készleten és amennyiben a Szolgáltató az adott megrendelést visszaigazolja. A kiszállítás díja az alábbi linken tekinthető meg: https://www.gorenje.hu/a-vallalatrol/hazhozszallitas

A termékek személyes átvétele a Szolgáltató 2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/b. címen található üzletében lehetséges.

2. Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

VI. Elállási jog

VI.1. Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni az markabolt@gorenje.hu e-mail címen. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

VI.2 Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, kivéve azt az esetet ha az árut a Szolgáltató kifuvarozta a fogyasztónak és az postai küldeményként nem küldhető vissza, mert ebben az esetben a Szolgáltató saját költségén fuvarozza azt vissza.

VI.3. A Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

VI.4 Amennyiben megrendelése során élni kíván a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával és el szeretné olvasni a törvény szövegét, kattintson ide. Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg vevőszolgálatunkat az markabolt@gorenje.hu e-mail címen.

VII. Jótállás, szavatosság

VII.1. A jótállásra és a szavatosságra a Ptk-ban és a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. Az egyes árucikkekre vonatkozó jótállási és szavatossági feltételek tekintetében speciális rendelkezések rendelkezésrek az »Útmutató a jótállási jegy kitöltéséhez« menüpontban találhatóak.« (https://www.gorenje.hu/tamogatas/gorenje-garancia/utmutato-a-jotallasi-jegy-ervenyesitesehez). 

VII.2. A jótállás érvényesítése a Szolgáltató üzletében, a Szolgáltatóval szemben vagy a Gorenje Magyarország Kft. Hivatalos szervízpartnereinél lehetséges.

VII.3. Rendkívül fontos, hogy a termék átvételekor kapott jótállási jegyet és a vásárlásról kiállított részletes számlát őrizze meg, amit a Szolgáltató partnere vagy munkatársa ad át a rendelés teljesítésekor.

VIII. Felelősség

VIII.1. A Gorenje Áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

VIII.2. A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Gorenje Áruházhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a vásárló felelős a Gorenje Áruházhoz való kapcsolódásáért és a Gorenje weboldalon történő vásárlásért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén.

VIII.3. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a Gorenje Áruház akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik.

IX. Adatvédelem

IX.1. A Szolgáltató és az Üzemeltető ezúton tájékoztatja vevőit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató/Üzemeltető alvállalkozójaként működik. Az alvállalkozók az átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Az adatainak kezelésekor a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően járunk el.

X. Jogérvényesítési lehetőségek

X.1. Panaszügyintézés

A Vevő a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat:

Központi cím: 2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/b.
Telefon: (+36 23) 511-813
Telefax: (+36 23) 511-814
E-mail: markabolt@gorenje.hu 

A szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt lehetővé teszi. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát:

• személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a Vevőnek átadja,
• telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Vevőnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató a Vevővel köteles közölni.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Vevőhöz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

A Szolgáltató a Vevő által előterjesztett kifogásokat a fenti elérhetőségeken fogadja.

X.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vevő számára:

• Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik üzletében elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.
• Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vevő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
mellett működő Békéltető Testület elérhetőségei:
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Központi telefonszám: +36-1-269-0703
Fax: +36-1-784-3076

• Peres eljárás. Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

XI. Egyéb

XI.1. Az Üzemeltető és a Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott alapos okból szabadon módosíthatják a vásárlási és a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megtalálható a weblapon. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak.

XI.2. Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az Üzemeltető jogosult a Vevő regisztrációját és vásárlását érvénytelennek nyilvánítani.

XI.3. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék.

XI.4. A jelen weboldal Üzemeltetője az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseirőlról szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján közvetítő szolgáltatónak minősül-, ezért a jelen weblapon más által rendelkezésre bocsátott jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott kárért felelősséggel nem tartozik.