Általános Szerződési Feltételek - Gorenje
bezár
...

Általános Szerződési Feltételek

I. Általános tudnivalók

I.1. A jelen Általános Szerződési Feltétel hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltató által üzemeltetett webcímen található elektronikus piactéren keresztül történik. 

I.2. Szolgáltatásunkat minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a sikeres regisztrációt elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat. 

I.3. Ügyfélszolgálat: 

Gorenje Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság 

2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/b.

Telefon: (+36 23) 511-813

Telefax: (+36 23) 511-814

E-mail: info@gorenje.hu 

I.4. Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy a technikai ügyfélszolgálatot csupán technikai kérdésekkel (pl. szoftver hibás működésével kapcsolatos fogyasztói kifogások esetén) keressék. Amennyiben kérdésük, kifogásuk a megrendelt termékkel kapcsolatos, abban az esetben kérdésüket vagy igényük érvényesítését közvetlenül a termék gyártójánál/forgalmazójánál (Gorenje Magyarország Kft.)  tehetik fel, illetve velük szemben érvényesíthetik!

I.5. A termékek és technikai paraméterei előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak. A képek némileg eltérhetnek a valóságtól. A webáruházban szereplő adatok a gyártó információi alapján, annak jóváhagyásával szerepelnek. Műszaki változás joga fenntartva.

Az oldal feltöltésekor keletkezett esetleges hibákért, a műszaki adatok és képek pontatlanságáért felelősséget nem vállalunk, azokért szíves elnézést kérünk. Az ez irányú felhasználói, vevői jelzéseket köszönettel vesszük.


II. Regisztráció

A regisztrációval kapcsolatban olvassa el a Felhasználói fiók létrehozása című részt!

III. Böngészés, keresési lehetőségek

A Gorenje áruház teljes kínálatában való keresés indítására a fejlécben található KERESÉS beviteli mezője használható.

Használata:
A kereső motor segít, ha nem tudjuk a pontos címet vagy elgépeljük a kifejezést! A találati listát mindig a keresett szavakhoz legközelebb álló tételekkel kezdjük el, amely tehát a leginkább megegyező az indított keresésre. Ne használjuk a szóköz billentyűt a típusmegnevezés beírásakor.

IV. A megrendelés

IV.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat és a használatukkal járó veszélyekről szóló tájékoztatást a konkrét árucikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért az adott termék forgalmazója a felelős.

IV.2. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza az ÁFÁ-t is. Az árak a forgalmazó árlistájából származnak, azok valóságtartalmáért az üzemeltetők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

IV.3. A Gorenje Áruház oldalain közzétett árak változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja.

IV.4. A Szolgáltató a már megrendelt áruk vételáránál is fenntartja a változtatás jogát, ha adatbeviteli hiba, illetve tévedés miatt a weboldalon megadott ár eltér a forgalmazói árlistában foglaltaktól. Ha a vevő ebben az esetben gyakorolja az elállás jogát, akkor a kiszállításból eredő költségeket nem kell megtérítenie.

IV.5. Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

IV.6. A megrendelést csak sikeres regisztráció esetén és csak akkor áll módunkban elfogadni, ha vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért az üzemeltetőket felelősség nem terheli.

IV.7. A Szolgáltató a Vevő ajánlatának megérkezését követően köteles Vevő részére a vásárlást elektronikus úton visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vevő részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik.

V. Szállítási és fizetési feltételek

1. A Gorenje Áruházban kiválasztott és megrendelt termékeket a Vevő a visszaigazolásban jelzett és vevővel elektronikus úton egyeztetett időpontban veheti át. Lehetősége van továbbá arra is, hogy megrendelését a forgalmazó üzletében személyesen vegye át. A csomagolási költségeket nem számoljuk fel, a szállítási költség azonban bizonyos esetekben a Vevőt terheli.

A szállítás határideje a megrendeléstől számított 72 óra, amennyiben az adott modell van készleten. A kiszállítás díja készülékenként nettó 2500 Ft Budapest területére (háztartási kisgépek esetében nettó 1500 Ft). Budapest közigazgatási határán kívüli szállítás esetén a házhozszállítás díja készülékenként nettó 4500 Ft, 4 vagy több készülék esetén fix nettó 14 500 Ft.

A termékek személyes átvétele a forgalmazó üzleteiben lehetséges.

2. Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

VI. Elállási jog

VI.1. Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni az info@gorenje.hu e-mail címen. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

VI.2 Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

VI.3. A Forgalmazó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.

VI.4. A Forgalmazó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

VI.5 Amennyiben megrendelése során élni kíván a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával és el szeretné olvasni a törvény szövegét, kattintson ide. Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg Vevőszolgálatunkat az info@gorenje.hu e-mail címen.

VII. Garancia, szavatosság

VII.1. A jótállásra és a szavatosságra a Ptk-ban és a 117/1991. (IX.10.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók. Az egyes árucikkekre vonatkozó jótállási és szavatossági feltételek tekintetében speciális rendelkezések a forgalmazók információs oldalán találhatók.

VII.2. A garancia érvényesítése a forgalmazó üzleteiben, a forgalmazóval szemben lehetséges.

VII.3. Rendkívül fontos, hogy a rendelés átvételekor kapott garancialevelet és a vásárlásról kiállított részletes számlát őrizze meg, amit a Gorenje partnere vagy munkatársa ad át a rendelés teljesítésekor.

VIII. Felelősség

VIII.1. A Gorenje Áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

VIII.2. A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Gorenje áruházhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a vásárló felelős a Gorenje áruházhoz való kapcsolódásáért és a Gorenje weboldalon történő vásárlásért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén.

VIII.3. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a Gorenje portál akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik.

IX. Adatvédelem

IX.1. A Gorenje ezúton tájékoztatja vevőit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Gorenje alvállalkozójaként működik. Az alvállalkozók a Gorenje által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Az adatainak kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

X. Egyéb

X.1. Az üzemeltetők szabadon módosíthatják a vásárlási és a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megtalálható a weblapon.

X.2. Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az üzemeltetők szabadon érvénytelennek nyilváníthatják a vevő regisztrációját és vásárlását.

X.3. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Magyar Gazdasági Kamara Választott Bíróságának joghatóságát kötik ki.

X.4. A jelen weboldal üzemeltetői az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. Törvény alapján közvetítő szolgáltatónak minősülnek, ezért a jelen weblapon más által rendelkezésre bocsátott jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott kárért felelősséggel nem tartoznak.

Gorenje Magyarország Kft.